เครื่องดนตรี ดีเจ, คาราโอเกะและดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ไมโครโฟนดีเจ คาราโอเกะ ไฟแฟลช เครื่องดนตรีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อย่างเช่น Telharmonium, Hammond organ ราคาถูก